Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมัครสมาชิก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3189523
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
742
927
4748
3178585
14388
39349
3189523

Your IP: 3.228.10.64
Server Time: 2020-10-22 17:28:07

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผุู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ และระงับการจ่ายเงินเบ้ี้ยความพิการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.โนนสะอาด 2563 

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ หมดความจำเป็นและเสื่อมสภาพ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนสะอาด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เรื่อง เจตนารมย์ตามโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 01 02

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำและเดินท่อเมนส์ประปา หมู่ที่ 6

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก

เรื่อง  เปิดประมูลให้เอกชนรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 5

เรื่อง ประกาศเปิดประมูลให้เอกชนรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.91-001 บ้านโนนสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ - บ้านไทยเสรี ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารท้องถิ่น

หัวหน้าส่วนราชการ

พยากรณ์อากาศ

ปฏิทิน


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

เลขที่ 182 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

โทรศัพท์ 0-4209-9799 โทรสาร 0-4209-9799

Email:nonsaad99@gmail.com