ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศสภา อบต.โนนสะอาด

ประกาศอำเภอบ้านม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.โนนสะอาด

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง เรียนประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 และสมัยแรกปี 2565

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 และสมัยแรกปี 2564

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
217
289
326156
11123
20877
328744

Your IP: 3.230.173.188
Mon, 24 Jun 2024 03:08:59 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด