ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

             สายข้างอู่สามชาย ถึง ห้วยวังโป่ง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง 

             จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

             สายข้างอู่สามชาย ถึง ห้วยวังโป่ง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง

             จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                เผยแพร่วันที่  19 มกราคม 2566 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

 ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                พ.ศ.2566

                เผยแพร่วันที่  1 ธันวาคม 2565 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้าง

            โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2096 ถึง 

            สะพานกรมโยธาธิการ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง 

            จังหวัดสกลนคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                เผยแพร่วันที่  29 สิงหาคม 2565 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วย

            อีเฒ่าตอนบน ช่วงที่ 1 จากทางหลวงแผ่นดิน 2096 นานายนิพนธ์ แก้วกันหา - 

            สวนนายทองใบสำลี บ้านไทยประสงค์ หมู่ที่ 10  

               เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยบ้าน

            ตอนบน ช่วงที่ 1 จากทางหลวงแผ่นดิน 2096-นานายชาญยุทธ อองโนนยาง - นานายพิศ 

            ป้งโคตร บ้านไทยประสงค์ หมู่ที่ 10 

               เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่

             ตามแบบโคก หนองนา โมเดล 

                เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง

            เพื่อการเกษตร จากป้ายทางเข้า บ้านโนนสวรรค์ - หนองผือ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4  

              เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรัง

            เพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมบูรณ์-ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 

              เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

บริหารการเงินและการคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
177
2101
166311
645
7264
169567

Your IP: 18.207.160.97
Sun, 03 Dec 2023 13:23:09 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด