ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน 2096 ถึงหน้า

                โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                เผยแพร่วันที่  20 พฤษภาคม 2567 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอู่สามชาย 

                ถึง ห้วยวังโป่ง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์

               (e-bidding)

 ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างอู่สามชาย

               ถึง ห้วยวังโป่ง บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์

               (e-bidding)

                เผยแพร่วันที่  19 มกราคม 2566 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

 ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                เผยแพร่วันที่  1 ธันวาคม 2565 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง

               ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2096 ถึง สะพานกรมโยธาธิการ บ้านสุขสำราญ

              หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              เผยแพร่วันที่  29 สิงหาคม 2565 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยอีเฒ่าตอนบน ช่วงที่ 1

              จากทางหลวงแผ่นดิน 2096 นานายนิพนธ์ แก้วกันหา -  สวนนายทองใบสำลี บ้านไทยประสงค์ หมู่ที่ 10  

               เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยบ้าน ตอนบน

              ช่วงที่ 1 จากทางหลวงแผ่นดิน 2096-นานายชาญยุทธ อองโนนยาง - นานายพิศ ป้งโคตร บ้านไทยประสงค์

              หมู่ที่ 10 

               เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบโคก

               หนองนา โมเดล 

               เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

              จากป้ายทางเข้า บ้านโนนสวรรค์ - หนองผือ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4  

              เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

              จากบ้านนายสมบูรณ์-ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 

              เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
217
261
326156
11095
20877
328716

Your IP: 3.230.173.188
Mon, 24 Jun 2024 02:42:33 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด